helhetslösningar
och enskilda uppdrag

Med hög kompetens inom processdesign, automation och säkerhet skapar vi framgång för processindustrins projekt. Vi åtar oss både enskilda uppdrag och helhetslösningar.

Energiintensiva industrier

Vi har kunder inom både lätta och tunga industrier. Idag arbetar vi framförallt med energiintensiva industrier längs västkusten inom kemi, papper & massa samt petrokemi. Vår ambition är att växa och bli ledande leverantör för ett flertal av västkustens processindustrier.

Två ingenjörer håller i en pärm och pekar upp mot ett rör

Processdesign

Vi arbetar med processdesign från förstudie och driftoptimering till projektering och driftsättning. Inom arbetsprocessen arbetar vi bland annat med specifikationer för inköp av utrustningar, mass- och värmebalans, processbeskrivningar, tryckfallsberäkningar, tryckavsäkringar och montageunderlag.

automation och instrumentering

Vi arbetar med effektivisering av processautomation och instrumentering i syfte att förbättra befintliga anläggningar eller konstruera helt nya anläggningar med optimala produktionsprocesser. Alltid med högsta möjliga säkerhet och produktkvalitet i fokus.

En detaljbild på en mätare på ett rör
En ingenjör arbetar bland orangea kablar

säkerhet och
 riskbedömning

Vi har kunder inom både lätta och tunga industrier. Idag arbetar vi framförallt med energiintensiva industrier längs västkusten inom branscherna kemi, papper & massa samt petrokemi. Vår ambition är att växa och bli ledande leverantör för ett flertal av västkustens processindustrier.
Stäng meny