säkerhet och riskbedömning

Vi hjälper dig med riskidentifiering och säkra skydd för både människor och miljöer.

Minimerade risker

Vi arbetar med säkerhet och riskbedömning för processindustrin i syfte att skydda människor, miljö och omgivning från potentiella risker. I ett första steg identifieras processens potentiella risker, därefter specificeras och utformas korrekta säkerhetsbarriärer. Dessa verifieras och dokumenteras efter för det regelverk som är aktuellt för anläggningen.
En ingenjör arbetar bland orangea kablar
Ett fotografi genom ett rör med en kvinna som arbetar bakom

Från analys till kravspecifikation

Våra ingenjörer har nödvändigkunskap om de globala riktlinjer, EU-direktiv och svenska standarder som finns för att minska riskerna inom processindustrin. De kan hjälpa till inom bland annat:

Stäng meny