Automation och instrumentering

Vi hjälper dig till en effektiv processautomation och instrumentering med ökad produktionskapacitet och minskade ledtider.

Optimalt styrda processer

Vi arbetar för optimerade produktionsprocesser genom effektiv processautomation och instrumentering. Alltid med högsta möjliga säkerhet och produktkvalitet i fokus. Våra ingenjörer har bred erfarenhet av processautomation och instrumentering och kan hjälpa till under hela projekt från start till mål.

En detaljbild på en mätare på ett rör
Två stora robotarmar i robotfabrik

Från felsökning till färdig anläggning

Inom området arbetar vi med allt från fältinstrumentering,konstruktion, felsökning och driftoptimering av befintliga anläggningar till att från grunden designa kompletta automationsanläggningar. Vi erbjuder bland annat:

Automation

Instrumentering

Stäng meny