process
design

Vi är din partner inom projekt där det krävs hög kompetens och lång erfarenhet inom processteknik och processdesign.

Ingen process är den andra lik

Med gedigen praktisk och teoretisk erfarenhet kan våra ingenjörer snabbt sätta sig in i nya processer och bidra till att konstruera fungerande anläggningar med bästa möjliga förutsättningar för en bra produktion. Vi arbetar för att skapa framdrift i projekten och fäster stor vikt vid att de ska fortsätta vara framgångsrika även när vi lämnat uppdraget.

Två ingenjörer håller i en pärm och pekar upp mot ett rör
Två ingenjörer i hjälm inspekterar en ritning

Från förstudie till driftsättning

Inom processdesign kan vi hjälpa till hela vägen från förstudie, förprojekt och driftoptimering till problemlösning, projektering och driftsättning. Inom uppdragen arbetar vi bland annat med:
Stäng meny