Korrekta säkerhetsanalyser med nya P&ID-ritningar

Akzo Nobel är verksamt i över 150 länder och anses vara ett av de mest miljövänliga företagen som tillverkar färg. En av företagets anläggningar är Akzo Nobel Sege som ligger utanför Malmö. Sege är en av de största anläggningarna i Norden som idag drivs av två företag; Akzo Nobel Industrial Coatings AB och Akzo Nobel Decorative Coatings AB.

Uppdraget

Baserat på Akzo Nobels nya säkerhetsstandarder hade Akzo Nobel Sege inte tillräckliga säkerhetsdata för att ange anläggningens aktuella status. Problemet orsakades av produktions- och infrastrukturförändringar i fabrikernas layout, vilka skett under föregående år. Vårt uppdrag var att utveckla ett P&ID som inte bara skulle beskriva representationen av deras befintliga produktionssektioner utan också vara i linje med globalt identifierbara P&ID-standarder och symboler.

Vår lösning

För att lösa problemen ägnade vi några månader åt att uppdatera och förnya ritningarna hos Akzo Nobel. Detta gjorde vi framför allt genom fältundersökningar där vi studerade hur det såg ut i fabriken och sedan överförde detta till P&ID-ritningar. I nära samarbete med Akzo Nobel gick vi sedan igenom ritningarna för att uppnå önskad standard.

Resultat

Projektet är fortfarande pågående, men anläggningen har nu relevant dokumentation baserad på Akzo Nobels uppdaterade säkerhetsstandarder. Efter avslutat projekt ska Akzo Nobel kunna genomföra sina säkerhetsanalyser på ett korrekt sätt med hjälp av våra uppdaterade P&ID-ritningar. Målsättningen är att vi tillsammans med Akzo Nobel ska ha kartlagt hela anläggningen med P&ID-ritningar som de kan använda sig av till det de önskar. 

Metodik & teknik