Vi driver industrins projekt i mål

Välkommen till Nevita! Vi är samlingsplatsen för de mest erfarna och engagerade ingenjörerna med spetskompetens inom energi- och processindustri. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för processindustrins olika projekt och bidrar till en industri med säker och effektiv produktion. Alltid med hållbarhet, människa och miljö i fokus

Affärsområden

Behov och utmaningar skiljer sig åt i olika branscher.

Vi har kompetensen att ta helhetsansvar för projekt inom följande områden:

Petrokemi/raffinaderi

Petrokemiindustrin står inför stora utmaningar där en hållbar produktion måste säkras inför framtiden. Med vårt strategiska läge på västkusten har vi lång erfarenhet av projekt inom petrokemiindustrin. Vi ger specialiststöd inom processteknik, både vad gäller nya installationer och optimering av befintliga anläggningar.

Marine/offshore

Marinindustrin har höga krav på innovativa och säkra processlösningar inom elektrisk och mekanisk konstruktion. Vi hjälper företag i branschen med integrerade systemlösningar som bidrar till ökad effektivitet, hållbarhet och lönsamhet.

Papper/massa

Pappers- och massaindustrin är utsatt för hög internationell konkurrens samtidigt som många intressanta och utmanande projekt pågår. Vi hjälper till i projekt med fokus på hållbarhet. Det handlar om att minska utsläppen av växthusgaser, optimera vattenhanteringen och ställa om till förnyelsebara drivmedel.

Kemi

Kemiindustrin har höga krav på säkerhet och står just nu inför ett paradigmskifte där ökat fokus läggs på miljö och hållbarhet. Vi deltar i projekt där stora industrier har behov av att förbättra sina befintliga anläggningar, genom processtekniska förbättringar i syfte att öka produktionen, förbättra kvaliteten och minska energianvändningen. 

Miljö och hållbarhet

Att bidra till minskad klimatpåverkan har hög prioritet för alla branscher vi verkar inom. I de flesta av våra projekt är miljö och hållbarhet viktiga faktorer. Det kan bland annat handla om att ställa om till förnyelsebara drivmedel, optimera elförbrukningen och minska utsläppen via luft eller vatten. 

Life science

Life science-branschen i Sverige består av fler än 1 000 företag. Hit räknas företag inom bland annat biomedicin, bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling, inklusive specialiserade underleverantörer och konsulter. Med vår långa erfarenhet inom processteknik kan vi hjälpa företag i branschen med lösningar hela vägen från förstudie till implementation.

Jobba hos oss

Redo för nästa steg i din karriär?

Vi söker fler erfarna ingenjörer som vill vara med oss och skapa framgång för processindustrins projekt.

Energin är fantastisk

”Nevita rekryterar bara de bästa och som konsult här får du jobba tillsammans med jätteduktiga ingenjörer. Alla i teamet är väldigt ambitiösa och vill utveckla Nevita genom att utveckla sig själva. Det betyder att energin i företaget är fantastisk.”

– Evgenios, Senior konstruktör

Ett bra team som hjälps åt

”Framförallt är vi ett bra team som alltid hjälps åt och finns där för varandra. Jag uppskattar också att jag varje dag träffar kunniga människor både internt och externt. Det är väldigt utvecklande.”

– Tia, projektledare

Positiv och öppen miljö

”Nevita har en positiv och öppen miljö där det är lätt att trivas. Jag känner mig uppskattad både av kunder, chefer och kollegor. Vi är ett bra team där vi hjälps åt och lär oss av varandra.”

– Justin, Processingenjör

Kundcase

Akzo Nobel hade behov av att se över dokumentationen av säkerhetsdata. Med Nevitas uppdaterade P&ID-ritningar kan Akzo Nobel nu genomföra säkerhetsanalyser på ett korrekt sätt.

Nevita genomförde tre förstudier för ingenjörs- och tillverkningsföretaget MAN Energy Solutions som är specialiserat på kryogena applikationer. Förstudierna resulterade bland annat i att en ny kund valde MAN Energy Solutions som leverantör.

Preem ställde om delar av sin produktion till utvinning av förnyelsebart jetbränsle och behövde anpassa sin anläggning efter detta. I projektet ansvarade Nevita för processdesign.

Nynäs behövde byta ut ett KO-separationskärl i Göteborgs Raffinaderi. Nevita utförde beräkningar för ett nytt separationskärl, anpassat för flera typer av råolja.