Framgång för processindustrins projekt

Med bred kompetens inom processindustrins olika områden kan vi ta ansvar för hela projekt eller hjälpa till i enskilda uppdrag. Eftersom inget projekt är det andra likt, sätter vi ihop team med de resurser som behövs inför varje uppdrag. Oavsett projektens omfattning är vår styrka att hitta nya lösningar på problem och se till att projekten tas vidare i rätt riktning. Vi tror att ett projekt inte bara behöver rätt kunskap för att bli framgångsrikt. Nära samarbeten med öppenhet och hög transparens mot uppdragsgivaren är minst lika viktigt. Vårt främsta mål är att projekten vi deltar i ska vara framgångsrika långt efter avslutat uppdrag. Vi genomför avancerade och stora projekt inom tung processindustri, marine/offshore och hållbarhet.

Vill du vara en del av Nevita? Starta din nya karriär hos oss.

Dicipliner

Spetskompetens för projektets alla delar

Vi erbjuder spetskompetens inom process, projektledning och projektstyrning, el, instrumentation, automation, maskinteknik och piping samt civil (anläggningsteknik och strukturer inom betong och stål). Vi har även stor kompetens och erfarenhet av inspektion, QA/QC och HSE. Våra projekt återfinns oftast inom områdena kemiindustri, petrokemi, papper & massa, marine & offshore, hållbarhet & miljö. Hur vår leverans av kompetenser ser ut beror på vilka behov som finns. Vi kan bidra med spetskompetens i form av enskilda konsulter, sätta ihop team anpassade för specifika delar av ett projekt, eller ta ansvar hela vägen från förstudie till driftsättning.

Affärsområden

Behov och utmaningar skiljer sig åt i olika branscher.

Vi har kompetensen att ta helhetsansvar för projekt inom följande områden:

Petrokemi/raffinaderi

Petrokemiindustrin står inför stora utmaningar där en hållbar produktion måste säkras inför framtiden. Med vårt strategiska läge på västkusten har vi lång erfarenhet av projekt inom petrokemiindustrin. Vi ger specialiststöd inom processteknik, både vad gäller nya installationer och optimering av befintliga anläggningar.

Marine/offshore

Marinindustrin har höga krav på innovativa och säkra processlösningar inom elektrisk och mekanisk konstruktion. Vi hjälper företag i branschen med integrerade systemlösningar som bidrar till ökad effektivitet, hållbarhet och lönsamhet.

Massa/papper

Pappers- och massaindustrin är utsatt för hög internationell konkurrens samtidigt som många intressanta och utmanande projekt pågår. Vi hjälper ofta till i projekt med fokus på hållbarhet. Det handlar ofta om att minska utsläppen av växthusgaser, optimera vattenhanteringen och ställa om till förnyelsebara drivmedel.

Kemi

Kemiindustrin har höga krav på säkerhet och står just nu inför ett paradigmskifte där ökat fokus läggs på miljö och hållbarhet. Vi deltar ofta i projekt där stora industrier har behov av att förbättra sina befintliga anläggningar. Ofta genom processtekniska förbättringar i syfte att öka produktionen, förbättra kvaliteten och minska energianvändningen. 

Miljö och hållbarhet

Att bidra till minskad klimatpåverkan har hög prioritet för alla branscher vi verkar inom. I de flesta av våra projekt är miljö och hållbarhet viktiga faktorer. Det kan bland annat handla om att ställa om till förnyelsebara drivmedel, optimera elförbrukningen eller minska utsläppen via luft eller vatten. 

Life science

Life science-branschen i Sverige består av fler än 1 000 företag. Hit räknas företag inom bland annat biomedicin, bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling, inklusive specialiserade underleverantörer och konsulter. Med vår långa erfarenhet inom processteknik kan vi hjälpa företag i branschen med lösningar hela vägen från förstudie till implementation.

Kundcase

Akzo Nobel hade behov av att se över dokumentationen av säkerhetsdata. Med Nevitas uppdaterade P&ID-ritningar kan Akzo Nobel nu genomföra säkerhetsanalyser på ett korrekt sätt.

Nevita genomförde tre förstudier för ingenjörs- och tillverkningsföretaget MAN Energy Solutions som är specialiserat på kryogena applikationer. Förstudierna resulterade bland annat i att en ny kund valde MAN Energy Solutions som leverantör.

Preem ställde om delar av sin produktion till utvinning av förnyelsebart jetbränsle och behövde anpassa sin anläggning efter detta. I projektet ansvarade Nevita för processdesign.

Nynäs behövde byta ut ett KO-separationskärl i Göteborgs Raffinaderi. Nevita utförde beräkningar för ett nytt separationskärl, anpassat för flera typer av råolja.