Förstudie ledd av Nevita resulterade i ny kund

Göteborgsbaserade Man Energy Solutions är ett ingenjörs- och tillverkningsföretag för kryogena applikationer, till exempel vakuumisolerade tankar, förångare och rörsystem. Många projekt handlar om att designa och tillhandahålla bränslesystem för LNG eller H2 till båtar men även om att utveckla landbaserade kraft- och värmeanläggningar. Normalt utförs projekt som EPC-kontrakt.

Uppdraget

Man Energy Solutions har varierande arbetsbelastning beroende på typen och storleken av de sålda projekten. För att vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden krävs därför att erfarna och kompetenta konsulter kan integreras i projektorganisationen under tider med stor efterfrågan.

Vår lösning

Som processingenjör är man en nyckelperson redan från projektets start och har ett stort inflytande när det gäller att identifiera slutkundens behov, identifiera risker under projektets gång och ta fram en bra teknisk lösning. Vi har varit ansvariga för många förstudier hos Man Energy Solutions, men alltid i diskussion med erfarna ingenjörer hos kunden för att komma fram till den bästa lösningen.

Resultat

De tre förstudier som genomfördes med Nevitas stöd inom process resulterade bland annat i att en ny kund valde Man Energy Solutions som leverantör.

Metodik & teknik