Nytt separationskärl höjer flexibiliteten i Göteborgs Raffinaderi

Oljebolaget Nynäs uppgraderar råolja till specialprodukter inom två huvudområden: nafteniska specialoljor och bitumen. Utbyggnaden av den svenska infrastrukturen med bland annat nya asfaltvägar krävde stora volymer bitumen. För att möta efterfrågan uppfördes Göteborgs Raffinaderi 1956.

Uppdraget

Nynäs behövde byta ut ett separationskärl i Göteborgs Raffinaderi. Det befintliga kärlet hade för låg kapacitet och klarade inte höga temperaturer vilket innebar en säkerhetsrisk. För att säkerställa flexibilitet i anläggningen skulle det nya kärlet vara anpassat för råoljor med olika typer av sammansättningar, viskositet och densitet.

Vår lösning

Vi hjälpte Nynäs att hitta en flexibel designbas och utförde beräkningar för ett nytt kärl, anpassat för flera typer av råolja med olika egenskaper. Simuleringar i Unisim Design gjordes för att säkra kärlets hantering av ”worst case scenarion” som hög densitet, högt flöde eller hög viskositet.

Resultat

Efter Nevitas leverans har Nynäs fått ett processdatablad med beräkningar för ett nytt kärl optimerat efter samtliga krav, samt ett kostnadsestimat för installationen.

Metodik & teknik